MEMBELI BARANG YANG BELUM DIKETAHUI SEBELUM AKAD

Isu Terkini

MEMBELI BARANG YANG BELUM DIKETAHUI SEBELUM AKAD
(Sudah diketahui jenis barangnya, namun terbungkus dan tidak terlihat dari luar)

Bagaimana pendapat Muktamar tentang membeli barang yang belum diketahui sebelum akad, seperti : Milk dalam kaleng, bawang merah dalam tanah, kelapa dalam sabutnya, sahkah jual beli semacam ini atau tidak?

Muktamar memutuskan jual beli tersebut hukumnya SAH Menurut (Mu’tamad) Imam Syafi’i, Maliki, dan Hanafi. Tetapi Imam Syafi’i dalam Qaul Jadid menganggap tidak sah.

Rujukan :
Muhammad Nawawi al-Jawi, Mirqah Shu’ud al-Tashdiq Syarh Sullam al-Taufiq, (Semarang: Usaha Keluarga, t. th.), h. 53

Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-2 di Surabaya Pada Tanggal 12 Rabiuts Tsani 1346 H. / 9 Oktober 1927 M.

BuyaSoni Media ?️
FB, Youtube : Buya Soni
IG : @buyasoni @daarulhidayah
Telegram : Buya Soni Official
Website : www.daarulhidayah.com

========= ❁❁❁❁ =========
? WA Grup Buya Soni
☏ 0853-2335-5549
? Diizinkan untuk di sebarluaskan