LELAKI MEMULAI SALAM KEPADA PEREMPUAN

Isu Terkini

 

LELAKI MEMULAI SALAM KEPADA PEREMPUAN

Apakah sunnah bagi laki-laki memulai salam kepada orang perempuan, apakah tafsilnya?

Sunnah bagi lelaki mulai memberi salam kepada perempuan, apabila si perempuan itu istrinya sendiri, atau ada hubungan mahram atau jariyahnya, atau nenek-nenek yang telah lanjut, dan tidak menimbulkan asmara, atau kepada wanita yang baik-baik perbuatannya.

Dan Makruh mulai salam dengan perempuan yang masih menimbulkan asmara dan tidak berombongan, dengan wanita-wanita yang baik perbuatan, dan tidak pula disertai para lelaki.

Dan Boleh mulai salam, apabila pemberi salam berombongan dengan lelaki, walaupun si perempuan tidak berombongan dengan para wanita yang baik perbuatannya. (Karena bersamaan dengan orang banyak, sehingga tidak berpotensi menimbulkan fitnah.)

Rujukan :
1.Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l’anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar’i, t.th). Jilid IV, h. 185. Dikemukakan juga dalam Muhyiddin al-Nawawi, al Adzkar dan Abdul Hamid al-Syirwani dalam Hasyiyah al-Syirwani.

2.Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni
al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), Jilid IV, h. 267.

Dalam Keputusan Muktamar Nahdhatul Ulama Ke-11 Di Banjarmasin Pada Tanggal 19 Rabiul Awwal 1355H/9 Juni 1936M

BuyaSoni Media ?️
FB, Youtube : Buya Soni
IG : @buyasoni @daarulhidayah
Telegram : Buya Soni Official
Website : www.daarulhidayah.com

========= ❁❁❁❁ =========
? WA Grup Buya Soni
☏ 0853-2335-5549
? Diizinkan untuk di sebarluaskan