KLASIFIKASI AIR MUTAGHAYYAR (BERUBAH)

أمثلة في الماء المتغير :

ا- التغير بعود أودهن : لا يضر؛ لأنه مجاور وإن كان التغير فاحشا ويستغني الماء عنه

۲ – التغير بالعصير والزعفران والكحل والأشنان : يضر؛ لأنه مخالط إذا توفرت بقيه الشروط .

۳ – التغير بالمكث والتراب: لا يضر، وكذا لا يضر التغير بما في مقره وممره، ولا بملح مائي، ولا بورق تناثر من الشجر بدون فعله ؛ لأنه في كل هذه الحالات لا يستغني الماء عنه فتصح الطهارة به وإن سلب اسم لماء.

1. Perubahan yang terjadi sebab benda mujawir, tidak tergolong air mutaghayyar

Benda mujawir adalah benda yang dapat dipisah dari air, contohnya kayu dan minyak. Sehingga keberadaannya tidak berpengaruh pada kemutlakan air.

Maka apabila terdapat air mutlak yang kemasukan kayu, lalu kayu tersebut telah diambil, maka airnya tetap digolongkan ke dalam air mutlak, bukan mutaghayyar.

2. Perubahan yang disebabkan oleh benda mukholith, digolongkan sebagai air mutaghayyar

Benda mukholith adalah benda yang apabila masuk ke dalam air, maka larut di dalamnya. Contohnya perasan buah, minyak ja’faran, celak, dan kayu asynan.

Maka apabila terdapat air mutlak yang kemasukan perasan buah, celak, hingga merubah rasa, bau, maupun warnanya, maka digolongkan sebagai air mutaghayyar.

3. Perubahan air disebabkan terlalu lama diam atau disebabkan tanah.

Contohnya adalah air laut yang menjadi asin sebab kandungan garamnya, yang terjadi secara alamiah tanpa kesengajaan manusia.

Selain itu, air sungai yang arusnya tenang, lalu sisi bawahnya berwarna coklat sebab tanah yang mengendap, maka tetap tergolong air mutlak, bukan mutaghayyar meskipun berubah warnanya.

Maka, apabila air tergolong ke dalam air mutaghayyar, maka tidak dapat digunakan untuk bersuci atau thaharah.

(Sayyid Hasan bin Ahmad Al Kaff dalam Al Taqrirot Al Sadidah Juz 1 Hal 61)

BuyaSoni Media ?️

FB, Youtube : Buya Soni
IG : @buyasoni @daarulhidayah
Telegram : Buya Soni Official
Website : www.daarulhidayah.com

========= ❁❁❁❁ =========
? WA Grup Buya Soni
☏ 0853-2335-5549
? Diizinkan untuk di sebarluaskan