Bagaimana Umat Nabiﷺ Menjadi Umat yang Terbaik ?

Buya Soni

كُنتُمْخَيْرَأُمَّةٍأُخْرِجَتْلِلنَّاسِتَأْمُرُونَبِالْمَعْرُوفِوَتَنْهَوْنَعَنِالْمُنكَرِوَتُؤْمِنُونَبِاللَّهِ

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan umat manusia, (yaitu) kalian menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kepada kemunkaran serta beriman kepada Allah” (QS. Al Imron : 110)

Allah mentakdirkan umat manusia dengan konsep التفاضلyaitu suatu kaum lebih unggul dibanding yang lainnya.

Dari sekian banyak golongan manusia, yang paling utama adalah golongan Nabi dan Rasul.

Dari golongan Nabi dan Rasul, yang paling utama dari mereka ialah 25 Rasul.

Dari 25 Rasul, yang paling utama adalah Ulul Azmi (Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad ‘alaihimussholâtuwassalâm)

Dari 25 Rasul tersebut, yang paling utama bahkan menjadi pemimpin ialah Nabi Muhammad ﷺ.

Umat Nabi Muhammad ﷺpun adalah umat terbaik, salahsatu sebabnya ialah ajarannya selalu dijaga oleh Allah SWT.

Sejak dahulu, jika ada orang yang menyelewengkan ajaran Islam dan Ahlussunnah, Allah akan memunculkan para Ulama untuk menjaga ajaran Islam dan Ahlussunnah dari ajaran menyimpang.

Selalu ada yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Jika terdapat penyelewengan, maka pasti ada yang menegur dan menasehati. Inilah bentuk penjagaan dari Allah.

Allah juga berfirman

الَّذِينَآمَنُواوَعَمِلُواالصَّالِحَاتِوَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْابِالصَّبْرِ

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS. Al Ashr : 3)

Semoga kita bisa masuk dalam golongan yang selamat, lebih-lebih semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat membela ajaran ini.